Οι «Όψεις» ίσως πραγματώνουν για τον καθένα ένα κόσμο είτε οικείο είτε αναγνωρίσιμο. Ίσως, μέσα από την «ασυνείδητη ελευθερία» της τέχνης, να φανερώνουν τη δική μου πραγματικότητα.

 

Μαρία Βλαντή