2012 - 2017

Πράξις, Δια-φυγή, Γραφές & Επάλληλα

2009 - 2012

Επίφαντα

2006 - 2009

Συστοιχίες

2002 - 2006

Όψεις

1997- 2000

Μορφότυπα

1990 - 2017

Έργα μικρών διαστάσεων