...Μπροστά στις αφαιρετικές κεραμικές φόρμες της Μαρίας Βλαντή, η αντίληψή που έχουμε για την τρισδιάστατη αναπαράσταση του κόσμου επιχειρεί να τις συμπληρώσει μέχρι να φτάσουμε στο οικείο, το προσιτό.

Γιάννης Κολοκοτρώνης