Πήλινες αφαιρετικές μορφές, στις οποίες πρέπει να υπογραμμίσουμε τη στατική σχηματοποίηση τους περισσότερο από τη σημασία τους.

 

Γιάννης Κολοκοτρώνης