Κάθετες κολώνες σχεδόν ισοϋψείς με καθαρά αρχιτεκτονική δομή και αφαιρετική φόρμα, οι οποίες όμως παραπέμπουν σε υπάρξεις.